Kolejne drzewo w naszej Gminie, Pomnik Przyrody, ma swoje imię. Jest to lipa drobnolistna rosnąca w Książenicach przy prowadzącej do Ochojca ulicy Klimka.

Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”, w ramach dofinansowanego przez Gminę i objętym Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta projektu „Jesteśmy częścią przyrody – kontynuacja”, wraz z Radą Sołecką Książenic przeprowadziły konkurs na imię dla tego pięknego drzewa.

Po burzliwych naradach jury postanowiło wybrać propozycję Pawła Szczecha – Wiktoria (Victoria). „Victoria to zwycięstwo. W książenickich przekazach lipa z ul. Klimka kojarzona jest z Janem III Sobieskim, który odniósł wspaniałe zwycięstwo pod Wiedniem, zwane Wiktorią Wiedeńską, zwycięstwo, którego niektórzy się wstydzą i chcieliby w imię poprawności politycznej o nim zapomnieć. W naszym kraju rzadko świętuje się zwycięstwa, częściej porażki. Dlatego w 335 lat od tamtej bitwy, w 100 lecie odzyskania niepodległości, które też było wielkim zwycięstwem narodu polskiego mamy okazję aby uczcić wszystkie nasze zwycięstwa.” – tak wybór nazwy przez jury tłumaczy Krzysztof Kluczniok, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”. Obok drzewa zainstalowana zostanie tablica z jego opisem.

W roku ubiegłym swoje imiona, także na podobnych zasadach, otrzymały dwa Pomniki Przyrody z Leszczyn – platan klonolistny „Karol” przy u. Polnej oraz dąb szypułkowy „Konrad” przy leszczyńskim „ratuszu”. Głaz narzutowy z Leszczyn od kilku lat nosi imię Alojzego Damca, a w Dębieńsku jest Aleja Kasztanowa. „W przyszłym roku będziemy chcieli nadać imiona kolejnym Pomnikom Przyrody w Czerwionce-Leszczynach” – zapowiadają członkowie Stowarzyszenia „Dzwon”.

Info: czerwionka-leszczyny.pl