Zajęcia kreatywno – plastyczne, poprowadzone przez Olę Smolorz, w ramach projektu Natalii Kubasa, pt.: „Odkrywcy własnych pasji”, dofinansowanym przez Program BLASK. Na zajęciach dzieci wykonywały własne, kreatywne ZOO oraz przestrzenne zwierzęta. Wszystkie prace można będzie zobaczyć na wystawie.
Dziękujemy wszystkim serdecznie
#OdkrywcyWłasnychPasji #zajęciaKreatywne #zajęciaPlastyczne #WolontariatWzmacnia

info: #ProgramBLASK