W miniony piątek, w Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach odbyła się konferencja okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.

Konferencję uroczyście otwarła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Anna Michalczyk. „Jako Urzędowi Pracy zawsze przyświeca nam jeden cel – chcemy być skuteczni na rzecz lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wspieramy organizacje, stowarzyszenia, firmy, pracodawców i partnerów, którzy od lat z nami współpracują. Dzisiaj możemy nie tylko ich zaprezentować, ale przede wszystkim złożyć na ich ręce gorące podziękowania” – mówiła A. Michalczyk. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy złożyła podziękowania za wieloletnią współpracę dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego, Dyrektor OPS-u Celiny Cymorek oraz Dyrektora ZGM-u Mariana Uherka.

Konferencja była również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i wojewódzkich pracownikom Urzędu Pracy. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik wręczył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Annie Michalczyk oraz emerytowanej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Teresie Bierzie odznaki Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Dyrektor A.Michalczyk odebrała również odznakę dla Urzędu Pracy, jako instytucji. „Ogromnym zaszczytem jest wręczać odznaczenia za działalność na rzecz innych ludzi. W imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego chciałbym dzisiaj powiedzieć Państwu „dziękuję” za całą Waszą pracę, wręczając Wam najwyższe odznaczenie, jakie może przyznać Województwo Śląskie. Serdecznie gratuluję” – mówił G.Wolnik.

Info: czerwionka-leszczyny.pl