Czerwionka-Leszczyny: Konferencja naukowa „Światy poetyckie Marty Podgórnik” – 8 grudnia

0
209

8 grudnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się konferencja naukowa „Światy poetyckie Marty Podgórnik”.

Termin: 8 grudnia 2023 r., godz. 10.00
Miejsce: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

Program konferencji:

– prof. dr hab. Marian Kisiel, dr hab. prof. UŚ Joanna Kisiel – Wprowadzenie
– dr Tomasz Pyzik – Bieguny bytu. Wokół „Sonetu VI” Marty Podgórnik
– Andrzej Handzlik – Poezja uciekającego sensu. O jednym wierszu Marty Podgórnik
– lic. Dominika Rudka – Dziewczyńskie gadanie. O „Angelusie” Marty Podgórnik
– lic. Alicja Wosik – Przestrzeń szpitala w poezji Marty Podgórnik
– lic. Julia Dusza – Kobieta-autorka w „Gorzkich żalach” Marty Podgórnik
– Aleksandra Krupa – Rany i blizny w „Próbach negocjacji” Marty Podgórnik

Julia Dusza – studentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członkini Koła Naukowego Polonistów. Występowała jako prelegentka na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Interesuje się poezją kobiet.

Andrzej Handzlik – student I roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Koła Naukowego Polonistów, nauczyciel w szkole podstawowej. Występował jako prelegent na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Autor recenzji i utworów poetyckich oraz
artykułów naukowych.

Joanna Kisiel – profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor naczelna półrocznika „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”, przewodnicząca Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddział w Katowicach. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się na sztuce interpretacji jako formy opisu świata i jednostki, związków poezji i wyobraźni w XX wieku, poszukiwania egzystencjalnego wymiaru literatury. W swych pracach podejmuje namysł nad doświadczeniami skończoności, samotności i straty oraz lękiem i bezsennością w literaturze XX i XXI wieku. Autorka książek: Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia (2001), Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapuścińskiego (2009), Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach (2009), Tropy samotności. O doświadczeniu egzystencji w poezji (2011), Inne baśnie. Andersen – Iwaszkiewicz – Uniłowski (2022). Współredaktorka tomów zbiorowych.

Marian Kisiel – profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, historyk i krytyk literacki, poeta, tłumacz. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Zajmują go takie tematy, jak: historia literatury jako nauka o literaturze, kultura literacka jako wyzwanie rzucone socjologii lektury, krytyka literacka jako wyznanie autobiograficzne, literatura emigracyjna jako splot programów i postaw ideowych, poezja jako doświadczenie. Autor kilkunastu książek, współredaktor kilkudziesięciu tomów zbiorowych oraz artykułów w monografiach i czasopismach.

Aleksandra Krupa – studentka II roku studiów licencjackich na kierunku filologia polska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członkini Koła Naukowego Polonistów.

Dominika Rudka – studentka II roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członkini Koła Naukowego Polonistów. Występowała jako prelegentka na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących literatury polskiej. Autorka artykułów i recenzji. Interesuje się szczególnie literaturą non-fiction.

Alicja Wosik – studentka II roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członkini Koła Naukowego Polonistów, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej. Występowała jako prelegentka na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących literatury polskiej oraz dydaktyki języka polskiego. Autorka recenzji w czasopismach oraz artykułów naukowych, m.in.: „Lunatycy” i inne wiersze okołoszkolne. O poezji Pawła Lekszyckiego, Eklogi w twórczości Rafała Wojaczka, Kampowa wyobraźnia Ewy Sonnenberg.

Tomasz Pyzik – doktor nauk humanistycznych, krytyk literacki dwumiesięcznika literackiego „Topos”, historyk literatury związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Nauczyciel w I LO Dwujęzycznym w Gliwicach, współpracuje z International Baccalaureate Organization. Autor książek Predestynacja w twórczości Aleksandra Wata (2004), Twórczość poetycka Wojciecha Bąka (2007), Sens odzyskany. Szkice o książkach, które koniecznie trzeba przeczytać (2023). Jego recenzje i szkice ukazują się w „Toposie”, „Śląsku”, „Migotaniach” i we „Frazie”

Info: MiG Czerwionka-Leszczyny