W  miniony piątek odbyła się druga sesja Rady Miejskiej, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie powołania komisji branżowych Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu działania, liczby członków oraz składu osobowego.

Decyzją Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023 powołane zostały komisje:

Komisja Rewizyjna:

Henryk Fuchs – przewodniczący
Stanisław Breza – członek
Izabela Rajca – członek
Artur Sola – członek
Marek Szczech – członek
Michał Toman – członek
Grzegorz Wolny – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Artur Szwed – przewodniczący
Gabriel Breguła – wiceprzewodniczący
Adam Karaszewski – członek
Waldemar Mitura – członek
Artur Sola – członek
Jolanta Szejka – członek
Janusz Szołtysek – członek

Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju:

Jolanta Szejka – przewodnicząca
Grzegorz Wolny – wiceprzewodniczący
Adam Karaszewski – członek
Bogdan Knopik – członek
Artur Sola – członek
Marcin Stempniak – członek
Bernard Strzoda – członek
Stefania Szyp – członek

Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej:

Marek Szczech – przewodniczący
Stanisław Breza – członek
Gabriel Breguła – członek
Benedykt Krzyżowski – członek
Waldemar Mitura – członek
Izabela Rajca – członek
Leszek Salamon – członek
Marcin Stempniak – członek
Józef Szczekała – członek
Jolanta Szejka – członek
Michał Toman – członek

Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa:

Artur Sola – przewodniczący
Gabriel Breguła – członek
Stanisław Breza – członek
Henryk Fuchs – członek
Adam Karaszewski – członek
Bogdan Knopik – członek
Grzegorz Marek – członek
Waldemar Mitura – członek
Izabela Rajca – członek
Leszek Salamon – członek
Marek Szczech – członek
Janusz Szołtysek – członek
Artur Szwed – członek

Komisja Oświaty:

Stefania Szyp – przewodnicząca
Gabriel Breguła – członek
Bogdan Knopik – członek
Benedykt Krzyżowski – członek
Izabela Rajca – członek
Marcin Stempniak – członek
Bernard Strzoda – członek
Marek Szczech – członek
Jolanta Szejka – członek
Artur Szwed – członek
Grzegorz Wolny – członek

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego

Adam Karaszewski – przewodniczący
Gabriel Breguła – członek
Henryk Fuchs – członek
Bogdan Knopik – członek
Benedykt Krzyżowski – członek
Bernard Strzoda – członek
Marek Szczech – członek
Jolanta Szejka – członek
Artur Szwed – członek
Michał Toman – członek

Komisja Budżetu i Finansów

Stanisław Breza – przewodniczący
Henryk Fuchs – członek
Grzegorz Marek – członek
Waldemar Mitura – członek
Izabela Rajca – członek
Leszek Salamon – członek
Artur Sola – członek
Marcin Stempniak – członek
Bernard Strzoda – członek
Marek Szczech – członek
Jolanta Szejka – członek
Artur Szwed – członek
Stefania Szyp – członek

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami:

Waldemar Mitura – przewodniczący
Adam Karaszewski – członek
Benedykt Krzyżowski – członek
Izabela Rajca – członek
Leszek Salamon – członek
Artur Sola – członek
Józef Szczekała – członek
Michał Toman – członek
Grzegorz Wolny – członek.

Przypominamy także, że transmisja z obrad Rady Miejskiej dostępna jest na kanale YouTube:

https://yutube.com/channel/UC2pPIkKJ6ydEmirRZ0NxoWA

Info: czerwionka-leszczyny.pl