Wczoraj Placówka Wsparcia Dziennego z dzielnicy Czerwionka uroczyście świętowała jubileusz 10-lecia swojej działalności. Z różnych form wsparcia dzieci i młodzieży, organizowanych w tym wyjątkowym miejscu, skorzystało na przestrzeni dekady aż 540 wychowanków.

W Placówce Wsparcia Dziennego w Czerwionce dzieci mogą liczyć na fachową opiekę i wsparcie wychowawcze. Personel oferuje także rozwijanie talentów i poszerzanie zainteresowań swoich podopiecznych. Pedagodzy stale współpracują z rodzinami dzieci, pomagają też w sytuacjach kryzysowych – szkolnych czy rodzinnych. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.

„Cieszę się, że dziesięć lat temu w naszej gminie utworzono tego typu miejsce. Wcześniej, podobna placówka została uruchomiona w dzielnicy Leszczyny, a znakomite efekty jej pracy sprawiły, że władze gminy dostrzegły potrzebę uruchomienia podobnego miejsca także w Czerwionce. Wciąż stawiamy tutaj na kreatywność, aktywne podejście do pracy z podopiecznymi oraz twórcze rozwijanie pasji młodych. Staramy się zapewnić jak najwięcej pozytywnych emocji i dobrych wrażeń” – mówił Dawid Salamon, kierownik placówki.

Wraz z D. Salamonem o dzieci troszczą się także pozostali wychowawcy: Danuta Cuper, Joanna Lebek i Sabina Gamza oraz Henryka Stawicka z obsługi placówki.

„Dzieci odnajdują tu życzliwość, uwagę, poczucie bezpieczeństwa. Chcą pracować, bawić się, ale także zaprezentować swoje talenty i umiejętności” – podkreśliła Celina Cymorek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, nadzorująca pracę placówki.

Placówka Wsparcia Dziennego w swojej działalności współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Wychowawcy na bieżąco współpracują z rodzicami wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do udziału w życiu placówki, organizują zajęcia z udziałem rodziców. Wczoraj nie mogło więc zabraknąć także podziękowań złożonych przez rodziców na ręce wychowawców placówki: „Dziękujemy za Wasz trud włożony w edukację naszych pociech, za cierpliwość i wspólnie spędzony czas, za zaangażowanie i wytrwałość, za dobre słowa, które dodawały naszym dzieciom skrzydeł, za codzienny przykład, jak być mądrym i dobrym człowiekiem” – mówili wzruszeni rodzice.

Podczas uroczystości jubileuszowych gratulacje i życzenia wielu kolejnych sukcesów składali licznie zgromadzeni przyjaciele placówki, na czele z Burmistrzem Wiesławem Janiszewskim, Wicestarostą Powiatu Rybnickiego Markiem Profaską, Zastępcą Burmistrza Andrzejem Raudnerem i Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandrą Chudzik.

„Cieszę się, że nasza gmina dba, aby takie placówki mogły funkcjonować. Dziękuję i gratuluję moim współpracownikom, pani dyrektor OPS-u, pracownikom placówki za trud, zaangażowanie i znakomite efekty pracy. To Wy uczycie życia, stwarzacie przy tym wspaniałą atmosferę do pracy z dziećmi. Życzę podopiecznym, aby z przyjemnością tu przychodzili i dobrze czuli się w drugim domu, którym jest dla nich to miejsce” – powiedział burmistrz W. Janiszewski.

Podczas święta placówki podopieczni wspólnie z wychowawcami w specjalnym programie artystycznym zaprezentowali swoje liczne talenty, poczucie humoru i zaangażowanie. To był prawdziwy śląski fajer i kolejna okazja do integracji środowiska.

Info: czerwionka-leszczyny.pl