Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny: Izabela RAJCA – kandydatka na Burmistrza

Szanowni Państwo,

Nazywam się Izabela Rajca, mam 40 lat, jestem mieszkanką Czerwionki – Leszczyn , jestem szczęśliwą żoną, uwielbiam przebywać z ludźmi, kocham zwierzęta, literaturę, muzykę oraz kino , teatr i operę. Z wykształcenia jestem nauczycielem języka angielskiego, jednakże od pewnego czasu nie pracuję w wyuczonym zawodzie. Potrzeba pomocy osobom, które zwyczajnie nie radzą sobie z problemami życia codziennego, jak i ofiarom bezduszności sądów i urzędów skierowała moje kroki do pracy i współpracy z parlamentarzystami naszej Ziemi – zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Obecnie jestem asystentem krajowym Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy. Mój zakres kompetencji jest dość duży, jednakże jednym, a dla mnie najważniejszym z nich jest współpraca i kontakty bieżące z samorządami gmin i powiatów woj. śląskiego oraz parlamentarzystami ze Śląska. Dzięki temu poznałam problemy, z jakimi borykają się samorządy. Przed naszą małą Ojczyzną stoją wielkie wyzwania i ogromne szanse, realizacja wyzwań i wykorzystanie tych szans zależy w dużej mierze od umiejętności współpracy z wojewodą, nowo wybranym Sejmikiem Województwa Śląskiego, jak i innymi samorządami. I to właśnie w tym kontekście pragnę powiedzieć Wam, że NA MNIE MOŻECIE LICZYĆ. Wiem, że moje motto wyborcze zawiera w sobie wielkie zobowiązanie, ale nasze miasto zasługuje na rzetelną pracę i realizację nowych zadań. Cenię sobie pracowitość, skuteczność, konsekwencję w działaniu, ale nade wszystko uczciwość i empatię. Tymi cechami powinien wyróżniać się każdy człowiek ubiegający się o mandat, a chcący zrobić coś dla innych.

21 PAŹDZIERNIKA PROSZĘ O WASZ GŁOS !

 

STRZAŁ W 10

DLA CZERWIONKI – LESZCZYN

LISTA WYBORCZA NR 10 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  1. Rozbudowa infrastruktury drogowej:

– inwestycje na drogach lokalnych ze wsparcia Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

– powstanie obwodnicy Czerwionki – Leszczyn ( odciążenie ruchu na głównych szlakach komunikacyjnych )

– współpraca z nowo wybranymi władzami Sejmiku Województwa Śląskiego w celu przebudowy skrzyżowania DW 924 z ul. Armii Krajowej

(rondo) – poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu na wysokości skrzyżowania ul. Furgoła z ul. Wolności i wyjazdem z niedawno powstałego parku handlowego Centrum Zakupów Czerwionka-Leszczyny

– poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Ks. Pojdy z ul. Armii Krajowej w dzielnicy Leszczyny, na skrzyżowaniu ul. Wolności z ul. Główną w Bełku oraz na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej z ul. Leszczyńską (sygnalizacja świetlna)

– działanie na rzecz remontu i przebudowy drogi DW 925

  1. Najmłodsi najlepszą inwestycją społeczną:

– poprawa dostępności przedszkoli w Czerwionce – Leszczynach

( budowa i rozbudowa istniejących przedszkoli)

– budowa żłobka – dotacja z programu MALUCH +

– ograniczenie wagi tornistrów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

  1. Mieszkania dla młodych małżeństw – przystąpienie do rządowego programu MIESZKANIE + , przygotowanie terenów pod osiedla mieszkaniowe.

  2. Aktywne uczestnictwo Seniorów w życiu społecznym:

– uruchomienie klubu seniora lub Dziennego Domu Seniora -skorzystanie ze środków z rządowego programu SENIOR +

5. Gmina bez barier:

– przystąpienie do rządowego programu DOST ĘPNOŚĆ+

– wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych

– wsparcie dla klubów sportowych chcących rozwijać sekcje dla osób niepełnosprawnych

  1. Czysta gmina:

– udział w programach zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Realizacja rządowego programu CZYSTE POWIETRZE dającego możliwość dofinansowania wymiany nowych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

– przeprowadzenie szeregu szkoleń w dzielnicach i sołectwach celem wykorzystania przez mieszkańców możliwości, jakie daje program

– stworzenie możliwości przyłączenia do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej

– poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy

– likwidacja pustostanów na terenie gminy

– poprawa czystości, szczególnie w miejscach publicznych

  1. Zrównoważony rozwój dzielnic i sołectw :

– zwiększenie udziału rad dzielnic i sołectw w procesie decyzyjnym

– plac zabaw dla dzieci w każdej dzielnicy i sołectwie ( powstanie nowych i modernizacja dotychczasowych)

– sołtysówki lokalnymi świetlicami społecznymi

– sprawiedliwy podział środków dla klubów sportowych działających na terenie gminy

8. Czerwionka-Leszczyny bezpiecznym miejscem rodzinnej rozrywki

i wypoczynku :

– park im. Piotra Furgoła – rodzinnym parkiem rozrywki

– przekazanie terenów pod ogródki działkowe w dzielnicy Leszczyny

– skatepark w dzielnicy Leszczyny

– zagospodarowanie terenu Tamy w dzielnicy Czerwionka w celach

rekreacyjno-wypoczynkowych

– budowa przyszkolnych boisk, rewitalizacja obiektów sportowych, dostosowanie ich do nowych potrzeb i wymagań, złożenie wniosków o dofinansowanie z programów rządowych SPORTOWA POLSKA – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

– podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego

– monitoring miejsc publicznych

9. Uporządkowanie terenów kolejowych:

– współpraca z PKP w sprawie przejęcia ‘za przysłowiową złotówkę’ terenów leżących na terenie gminy, a nie użytkowanych przez kolej i nie pełniących dla niej funkcjonalnego charakteru

– działania na rzecz powstania nowoczesnych dworców na terenie gminy

( dworce modułowe )

10. Czerwionka-Leszczyny w orbicie zainteresowań najlepszych przedsiębiorstw :

– dobre relacje z najlepszymi przedsiębiorstwami to bezpośredni wpływ na kierunkowe kształcenie młodzieży i dynamiczny rozwój lokalnego rynku pracy

– wsparcie dla przedsiębiorczości i właściwy klimat dla jej rozwoju

– istotne zacieśnienie współpracy z JSW S.A.

– dobry klimat dla innowacyjnych rozwiązań o ograniczonym wpływie na środowisko – tzw. projekty zeroemisyjne ( np. innowacyjny zakład produkcji adsorbentów węglowych )

– wsparcie działań na rzecz wydobycia węgla z naszej ziemi realizowanego przez odpowiedzialny podmiot gospodarczy, zgodnie ze sztuka górniczą, dla dobra mieszkańców naszej małej ojczyzny i z ograniczonym wpływem na środowisko naturalne (projekt ‘Dębieńsko’).

 

 

 

https://www.facebook.com/dobrazmianaczerwionkaleszczyny/