W ramach Inicjatywy Lokalnej, a więc wydzielonej części budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy, Park Leśny w Leszczynach wzbogacił się o nowe urządzenia zabawowe. Pomysł i wkład pracy zaoferowali mieszkańcy Leszczyn, a w realizacji zadania pomogła Gmina.

„Inicjatywa polega na podniesieniu atrakcyjności Parku Leśnego przy ul. Sportowej – wyjaśnia Artur Sola, z grupy inicjatywnej. – Zależało nam na wzbogaceniu placu zabaw, zlokalizowanego w parku, o nowe urządzenia aktywności i rekreacji. Park Leśny w Leszczynach jest często odwiedzanym przez naszych mieszkańców miejscem odpoczynku i rekreacji”.

Dzięki realizacji tego pomysłu, maluchy od końca października mogą korzystać z nowych, atrakcyjnych urządzeń zabawowych: huśtawki dwuosobowej, karuzeli bieżniowej, bujaka w kształcie kończynki. Zakupiono także piasek do utworzenia stref bezpiecznych.

„W realizowanym przez Radę Dzielnicy programie Planning for Real Park Leśny
w Leszczynach w kategorii rozrywka i rekreacja został najczęściej wskazywanym miejscem wymagającym szczególnej uwagi” – dodaje Sebastian Garbacz, z grupy inicjatywnej.

Dzięki realizacji inicjatywy, podniesie się oferta spędzania czasu wolnego i zarazem standard placu zabaw, który został wyposażony w nowe urządzenia.

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Łączny koszt zadania wyniósł 17 165,49 zł. Koszt inicjatywy ze środków Gminy to 12 315,49 zł, zaś resztę wydatków pokryli mieszkańcy, którzy wnieśli wkład rzeczowy oraz osobowy (tzw. praca społeczna). Grupę Inicjatywną tworzyli: Artur Sola, Sebastian Garbacz, Marcin Stempniak, Grzegorz Swinka, Waldemar Mitura, Mariusz Mitrus, Maciej Witrylak.

Inicjatywa Lokalna to rodzaj aktywizacji społecznej mieszkańców, a zarazem okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu Gminy. Daje ona możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów, przyczyniających się do poprawy jakości życia w Czerwionce-Leszczynach.

„W ramach Inicjatywy Lokalnej zgłaszać można projekty inwestycyjne i remontowe, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy ścieżki rowerowej, małej architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego itp. Środki przeznaczone mogą być także na projektu z zakresu działalności charytatywnej, kultury, sztuki, turystyki, ochrony przyrody,edukacji, promocji i organizacji wolontariatu, porządku i bezpieczeństwa publicznego i inne” – wylicza Aleksandra Chudzik, Pełnomocnik ds. społecznych.

Info: czerwionka-leszczyny.pl