Informacja dotycząca zaprzestania produkcji koksu w instalacji JSW KOKS SA, zakład Koksownia Dębieńsko.

Informujemy, że w związku z przygotowaniami do zaprzestania produkcji koksu w Koksowni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12, będącej zakładem JSW KOKS S.A. Oddział KKZ w Radlinie, w najbliższych dniach planowane jest przeprowadzenie niżej wymienionych działań:

w dniu 16.08.2018 r. w godzinach 700-1200 zostanie przeprowadzone parowanie sieci gazowej, połączone ze spalaniem gazu koksowniczego w pochodniach na stropie baterii koksowniczej (tzw. postój gazowy, czyli praca instalacji w warunkach odbiegających od normalnych, o których mowa w punkcie VI.b) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Koksowni Dębieńsko),  w dniu 20.08.2018 r. zostanie wyłączona z eksploatacji instalacja benzolowni,  w dniu 27.08.2018 r. zostanie wyłączona z eksploatacji instalacja amoniakalni.

Zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Koksowni Dębieńsko zaprzestanie produkcji koksu powinno nastąpić do dnia 05.09.2018 r.

Info: czerwionka-leszczyny.pl