Czerwionka-Leszczyny: Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

0
169

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o rządowej możliwości wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Uprawnionymi  do skorzystania z wsparcia są uczniowie szkół podstawowych i średnich mieszkający na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Celem konkursu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
Wymagane dokumenty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 (pokój nr 5) w terminie do 29 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:

Ważne! Prosimy o dołączenie do oświadczeń dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR oraz danych umożliwiających kontakt z osobą składającą oświadczenie.

Zgodnie z regulaminem konkursu Granty PPGR aby otrzymać komputer/ laptop dziecko musi spełniać następujące warunki:

  • dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  • dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny);
  • dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
  • info: czerwionka-leszcyzny.pl