W miniony czwartek w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbył się Gminny Dzień Seniora. Celem wydarzenia była integracja starszych mieszkańców Czerwionki-Leszczyn, a także zaprezentowanie oferty skierowanej do tej grupy społecznej.

„Każdego roku, w listopadzie, spotykamy się z seniorami, a więc osobami, które są dla nas szczególnie cenne. Chciałbym dziś podkreślić Wasze dokonania dla lokalnej społeczności, dla Waszych rodzin, dla najbliższych i za to zaangażowanie pragnę Państwu przede wszystkim podziękować. Dziękuję także moim współpracownikom, którzy na co dzień zajmują się wspieraniem osób starszych”. Szczególne podziękowania burmistrz skierował do Pełnomocnik ds. społecznych A. Chudzik oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej C. Cymorek i pracowników jednostki, a także radnych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Burmistrz złożył również najlepsze życzenia seniorom: „Żyjcie nam tak długo, jak Pani Anna, 105-letnia, najstarsza mieszkanka naszej miejscowości, cieszcie się zdrowiem, wspominajcie, bądźcie otoczeni opieką najbliższych, życzliwych osób i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok”.

Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bernardem Strzodą wręczył także podziękowania dla firm i instytucji, które włączyły się w Gminną Kartę Seniora.

Kolejnym punktem wydarzenia był wykład prof. Jadwigi Jośko-Ochojskiej „Tajemniczy ogród – o dziedziczeniu traumy”.

W części artystycznej na scenie zaprezentowali się Seniorzy z Zameczku, brawurowo wcielając w role artystów ze świata muzyki rozrywkowej: Zenona Martyniuka, Beaty Kozidrak, Sławomira i zespołu Piękni i Młodzi.

Dla seniorów wystąpił także zespół śpiewaczy Karolinki oraz Kapela z Naszego Miasteczka.

W wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, Zastępca Burmistrza Andrzej Raudner, Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, Sekretarz Gminy i Miasta Justyna Domżoł, Dyrektor OPS-u Celina Cymorek, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Krystyna Jasiczek, radni Rady Miejskiej, jubilaci, którzy obchodzili 90. i 100. urodziny, słuchacze UTW, koła emerytów, siostry służebniczki NMP z Bełku, przedstawicielki KGW, stowarzyszenia i fundacje, zespoły śpiewacze, przedsiębiorcy i osoby, które działają na rzecz seniorów w naszej Gminie.

Info: czerwionka-leszczyny.pl