W ramach Ferii z MOKiem, zapraszamy

13 lutego na 
POKAZ PTAKÓW ŚWIATA

oraz
20 lutego na
POKAZ KOLEKCJI MOTYLI I CHRZĄSZCZY POLSKI I ŚWIATA

info: CKE Czerwionka-Leszczyny