Czerwionka-Leszczyny: Dzień otwartej integracji Polsko-Ukraińskiej

0
469

Wczoraj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbył się Dzień otwartej integracji Polsko-Ukraińskiej. Podczas wydarzenia można było znaleźć oferty pracy, uzyskać porady prawne czy pomoc w wypełnianiu różnorodnych wniosków związanych z pobytem uchodźców w Polsce. Przygotowano także atrakcje, zabawy i animacje dla najmłodszych.

Akcja została zorganizowana dzięki zaangażowaniu i pomocy szeregu instytucji na czele z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, KSSE oraz Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.

„Przychodzimy dziś bo rozmawiać o pracy, o szkolnictwie, uzyskaniu pomocy, o wyzwaniach które przed nami. Pierwszy raz w województwie otwieram dzień integracyjny pomiędzy nami a obywatelami Ukrainy. W całym województwie mamy ok. 200 tys. uchodźców, widzimy jak wiele osób potrzebuje naszej pomocy. Chcemy byście mogli tutaj godnie żyć. Dziękuje władzom powiatu oraz gminy i miasta za gościnę, którą przygotowaliście dla uchodźców. Dziękuję wszystkim podmiotom i instytucjom, które działają na rzecz obywateli Ukrainy” – mówił Wicewojewoda Jan Chrząszcz podczas uroczystego otwarcia wydarzenia.

Bogatą ofertę edukacyjną, szkoleniową oraz dotyczącą ofert pracy omówiła Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs.

„Tylko synergia i współpraca pozwalają nam osiągnąć tak fantastyczne cele. Dziękuję za tę wspaniałą inicjatywę i wspólne działanie na rzecz potrzebujących. Mamy dziś w Czerwionce-Leszczynach piękny dzień polsko-ukraiński” – dodała Marszałek Izabela Domogała.

 

„Cieszę się, że możemy być gospodarzem tego wydarzenia. Mam nadzieję, że dzięki tego typu spotkaniom uda się rozwiązywać jak największą ilość problemów, z którymi borykają się uchodźcy. Dziękuję za pomysł i ogromne zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia” – powiedział gospodarz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Burmistrz Wiesław Janiszewski.

W sali głównej CKE usytuowane zostały stoiska z pracownikami m.in. Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Narodowego Funduszu Zdrowia czy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Sprawy legalizacji dalszego pobytu na terenie naszego kraju można było skonsultować z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Kłopoty natury prawnej pomógł rozwikłać radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych. Dwa stanowiska przygotował również Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, nie zabrakło także ofert ze strony pracodawców Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Bogatą ofertę edukacyjną zapewnił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – dzięki Centrom Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego oraz Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej z Rybnika. Dużym zainteresowaniem cieszyła się nauka języka polskiego.

Była także mowa o bezpieczeństwie. Operatorzy numeru alarmowego 112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego pokazywali, jak udzielić pierwszej pomocy. Dodatkowo gry i zabawy sprawnościowe zapewnili strażacy z OSP Czerwionka oraz OSP Leszczyny. O dobry nastrój najmłodszych uczestników wydarzenia zadbali także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przygotowując liczne gry, zabawy i animacje.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością także goście: Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Izabela Domogała, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Sekretarz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Justyna Domżoł, Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Adam Kurek, dyrektor ZUS Rybnik Władysław Świątek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku Barbara Kwiatkowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Anna Michalczyk, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Celina Cymorek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska, Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Danuta Maćkowska, Dyrektor WOM Rybnik Sylwia Bloch, Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach Mariusz Wieczorke, radni Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach: Izabela Rajca, Leszek Salamon, Artur Sola.

info: czerwionka-leszczyny.pl

foto: Autor: Hanna Piórecka-Nowak, Katarzyna Mazur