Dziś na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w dzielnicy Czuchów odbyła się uroczystość upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Włączając się w inicjatywę Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, społeczność szkolna wraz z Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesławem Janiszewskim zasadziła drzewa upamiętniające to wyjątkowe wydarzenie.

I cóż powiedzą tomy słowników,
lekcje historii i geografii,
gdy tylko o niej mówić potrafi
krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Te słowa wiersza pt. „Polska” Antoniego Słonimskiego wybrzmiały na początku uroczystości.

„Cieszę się, że tak licznie zgromadziliśmy się dziś, aby wspólnie upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości. Mamy szczęście, że żyjemy w wolnym kraju i możemy świętować ten piękny jubileusz. Wspomnianą rocznicę można uczcić w różny sposób, wy wybraliście między innymi sadzenie drzew, w którym aktywnie uczestniczyć będzie nasza młodzież – podkreślił burmistrz W. Janiszewski. – Dziękuję nauczycielom i rodzicom za wspaniałe wartości patriotyczne, które przekazujecie dzieciom. Patriota to osoba, która miłuje ojczyznę i wy dziś pokazujecie swoje przywiązanie do rodzinnego kraju. To piękne świadectwo patriotyzmu najmłodszego pokolenia”.

Burmistrz Wiesław Janiszewski, dyrektor szkoły Grażyna Gola, wicedyrektor Ewelina Procek, przedstawicielki grona pedagogicznego oraz Rady Rodziców wspólnie z uczniami czuchowskiej podstawówki zasadzili drzewa. Szkolne podwórko zdobić więc będą dwa klony oraz dąb. Te długowieczne drzewa mają zarazem przypominać, jak ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli, a budowali Niepodległą.

„W naszej placówce podejmujemy wiele inicjatyw, które upamiętniają tak ważną rocznicę dla Polaków. Drzewa będą rosnąć razem z naszymi uczniami i przypominać, jak bezcenna jest wolność i jak wielu ją zawdzięczamy” – dodała dyrektor G. Gola.

Uczniowie obiecali, że będą drzewa pielęgnować i podlewać, by na stałe upiększały teren przy szkole.

Dzisiejsze wydarzenie jest częścią inicjatywy pod nazwą „Symboliczne nasadzenie drzew w gminach i powiatach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów celem uhonorowania setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości”, której inicjatorem jest Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Info: czerwionka-leszczyny.pl