Czerwionka-Leszczyny: Dodatek węglowy. Ustawa nie weszła jeszcze w życie

0
183

Rząd zapowiedział wprowadzenie dodatku węglowego w wysokości 3000 zł na gospodarstwo domowe. Dodatek ma być wsparciem dla gospodarstw, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane węglem kamiennym, brykietem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać dopiero po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Obecnie jest ona nadal procedowana, a prace nad nią można śledzić na stronie: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2471

Obecnie Urząd nie posiada formularzy niezbędnych do złożenia wniosku o wypłatę dodatku.

Prosimy również nie składać do Urzędu wniosków sporządzonych na podstawie wzorów dostępnych w internecie. Aktualnie brak jest podstaw prawnych do ich rozpatrzenia.

Kiedy przepisy dotyczące dodatku węglowego wejdą w życie, poinformujemy szczegółowo o zasadach ubiegania się o dopłaty.

info: czerwionka-leszczyny.pl