Deptak przy ul. Sportowej w Leszczynach doczekał się remontu. Finał zadania już niebawem – na koniec października. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała środki zewnętrzne na realizację tego zadania.

Całkowicie przebudowany zostanie odcinek ul. Sportowej na długości 385 metrów, jego zły stan techniczny wiąże się obecnie dla mieszkańców ze sporymi utrudnieniami. W ramach inwestycji planuje się przebudowę ciągu pieszo-jezdnego, przebudowę pozostałej części ulicy i chodnika, przebudowę elementów odwodnienia pasa drogowego i wymianę oświetlenia ulicznego.

Deptak zlokalizowany jest w obszarze zabudowy budynków wielorodzinnych oraz przy parku, stanowiącym miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców. W ramach inwestycji planuje się przebudowę ciągu pieszo-jezdnego, przebudowę pozostałej części ulicy wraz z wymianą istniejącej nawierzchni ścieralnej jezdni oraz przebudową całkowicie zdegradowanego chodnika o długości 181 metrów, przebudowę elementów odwodnienia pasa drogowego w szczególności wpustów i przykanalików, wymianę oświetlenia ulicznego, montaż nowych elementów małej architektury oraz nasadzenia drzew ozdobnych.

Nadzorujący realizację zadania pracownicy Zarządu Dróg i Służb Komunalnych zapowiadają dodatkowo montaż nowych ławek.

„W sąsiedztwie Parku Leśnego powstanie więc estetyczne miejsce do spacerów i do wypoczynku, które – mamy nadzieję – przypadnie do gustu naszym mieszkańcom” – zapowiadają pracownicy ZDiSK-u.

Wartość zadania wynosi ok. 855 tys. zł, z czego 660 tys. zł stanowi pozyskane przez gminę dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Info: czerwionka-leszczyny.pl