Szkoła Podstawowa nr 3 może pochwalić się czynnie działającym wolontariatem uczniowskim. W okresie pandemii jednak, kiedy uczniowie opracowują plany przyszłych działań, w naturalny sposób czynnymi wolontariuszami w SP3 zostali nauczyciele.

Pierwsze działania, zostały podjęte już w marcu. „Właśnie wtedy nauczycielki: Aleksandra Kurpanik, Iwona Stokłosa i Agnieszka Skudrzyk zakupiły niezbędne materiały i rozpoczęły szycie maseczek, tak bardzo potrzebnych w czasie pandemii. Maseczki trafiły do OSP Bełk (10 sztuk) oraz. Akcji Ogólnopolskiej Szycia Maseczek (50 sztuk). 82 maseczki przekazano OSP Leszczyny na ręce Prezesa Grzegorza Swniki, który przekazał je innym instytucjom. 58 maseczek przekazano również starszym i potrzebującym mieszkańcom Leszczyn” – mówi Bożena Bierowiec-Chrustek, koordynator wolontariatu w SP3.

 

Kolejnym pomysłem jak można nieść pomoc w tym trudnym czasie, był akcja „Dasie”, zainicjowana przez Beatę Pietrek, nauczycielkę plastyki w SP3, polegająca na adopcji laleczek przygotowanych na przesuniętą na jesień akcję PAH „Wszystkie Kolory Świata”. Nazwa „Dasie” nie jest przypadkowa – zwraca uwagę na to, że nawet w tak trudnym czasie, jak panująca pandemia, da się przezwyciężyć wszystkie trudności. W uszycie laleczek włączyły się nauczycielki: Agnieszka Skudrzyk, Iwona Stokłosa, Aleksandra Kurpanik, Alina Plaza-Kiersztyn oraz Beata Pieterek. Dzięki nim powstało sześć laleczek – „Dasi”, a dzięki ich adopcji zebrano fundusze, które przeznaczono na zakup materiałów do szycia maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Do adopcji przystąpili nauczyciele SP3 – Barbara Marcol, Edyta Wojtyńska, Beata Pieterek, Iwona Siwek, Aleksandra Kurpanik, Beata Kania, Beata Herdzina, Alina Plaza-Kiersztyn, Bożena Bierowiec-Chrustek, Aleksandra Drapacz, Ewa Unruh, Katarzyna Widawska, Katarzyna Bociek, Marlena Stephan, Marcin Piasecki oraz Krzysztof Grochla. Maseczki trafiły do:

– Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (ponad 100 maseczek),

– Towarzystwa Pomocy Św. Alberta w Przegędzy (ponad 50 maseczek),

– Domu Pogodnej Starości im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bełku (ponad 80 maseczek),

– Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (25 maseczek),

– Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach (30 maseczek),

– Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu (25 maseczek),

– NZOZ Poradni dla dorosłych w Leszczynach (15 maseczek),

– NZOZ Poradni dziecięcej w Leszczynach (10 maseczek)

– OSP Leszczyny (20 maseczek),

– Sklepu „Mix” w Leszczynach (10 maseczek),

– Szkoły Podstawowej nr 3 (42 maseczki),

– Akcji Ogólnopolskiej Szycia Maseczek (78 maseczek),

– starszych i potrzebujacych mieszkańców Leszczyn (55 maseczek)

Łącznie, w ramach wolontariatu nauczycielskiego SP3, z własnych środków uszyto i rozdano ponad 730 maseczek.

„Pomimo tej wyjątkowej sytuacji, nadal aktywnie w wolontariacie działają również uczniowie naszej szkoły. Wolontariuszka SP3 Marta Wącirz, wraz ze swoją mamą Justyną, włączyły się w działanie wolontariatu na „odległość”. Marta namalowała obraz na płótnie i przekazała go na znaną Licytację dla Franka Surdela – chłopczyka chorego na SMA1.Obraz został sprzedany a pieniądze wsparły małego Franka” – mówi Bożena Bierowiec-Chrustek. „Wolontariat w SP3 nie śpi – dziękujemy wszystkim za dar serca. Pamiętajmy: „Da Się” pomagać zawsze” – dodaje.

Info: czerwionka-leszczyny.pl