Czerwionka-LeszczynyKultura i rozrywkaNewsy

Czerwionka-Leszczyny: Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.

Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.

Wczoraj w UGiM Czerwionka-Leszczyny podpisano umowę z wykonawcą zadania “Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach”.

 

Nowy żłobek powstanie w dzielnicy Leszczyny przy ulicy Pawlasa, na terenie za Przedszkolem nr 1 i Zespołem Szkół Specjalnych.

Na to zadanie Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w wysokości 5 mln złotych.

„Wstępnie zakładaliśmy, że inwestycja wyniesie około 7 mln złotych, po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że wartość inwestycji to blisko 9 mln zł. Brakujące środki trzeba będzie wygospodarować z budżetu Gminy i Miasta, co w obecnym czasie na pewno nie jest łatwym zadaniem. Mam jednak świadomość, że to ważna i oczekiwana inwestycja” – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

W ramach zadania powstanie parterowy, niepodpiwniczony budynek żłobka, w którym zlokalizowane zostaną 3 oddziały żłobkowe, świadczące opiekę dla 75 dzieci do lat 3. Na każdy z oddziałów będzie składać  się sala żłobkowa, węzeł sanitarny oraz magazyn podręczny. Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku znajdą się pomieszczenia administracyjno-socjalne, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia techniczne.

Na przedmiot zamówienia składa się zakres rzeczowy obejmujący m.in.:

 • fazę projektową, która obejmuje wykonanie opracowań takich jak: koncepcja architektoniczna i funkcjonalna inwestycji,  projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości zadania
 • fazę wykonawczą, która obejmuje wykonanie m. in. wszelkich robót budowlanych.
  Zakres prac budowlanych obejmuje w szczególności budowę nowego obiektu żłobka oraz wykonanie zagospodarowania terenu wraz z dojściami, dojazdami, drogą wewnętrzną, zjazdami z dróg publicznych, parkingiem dla samochodów osobowych oraz infrastrukturą techniczną:
  – wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. projektów,
  – budowa instalacji wewnętrznych,
  – budowa przyłączy instalacyjnych,
  – budowa nawierzchni utwardzonych, miejsc postojowych, elementów małej architektury, wiaty na kontenery na odpady stałe, ogrodzenia,
  – zagospodarowanie terenów zielonych,
  – budowa placu zabaw z wyposażeniem,
  – wyposażenie meblowe wraz z wyposażeniem kuchni, w tym sprzęty i urządzenia węzła kuchennego,
  – wykonanie oznakowania pomieszczeń – opracowanie informacji wizualnej,
  – wyposażenie budynku we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu, w tym wyposażenie wg instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  – dostawę sprzętu wyposażenia zgodnie z wymaganiami Inwestora,
  – wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,
  – wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz ze zgłoszeniem do zasobów geodezyjnych,
  – wykonanie i dostarczenie niezbędnych dokumentów i opracowań, w tym m. in. instrukcji pożarowej budynku wraz z oznakowaniem oraz wyposażeniem zgodnie z instrukcją ppoż., świadectwa charakterystyki energetycznej, dokumentacji powykonawczej.

Wartość podpisanej umowy wynosi 8 836 566,00 zł, a okres realizacji to 26 miesięcy (w tym faza projektowa: do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy).

Wykonawcą zadania będzie firma REISER Sp.z o.o. z Jaworzna.

Na zdjęciach wstępna wizualizacja żłobka.

 

info: czerwionka-leszczyny.pl