Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło już w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dziś, z rąk komendanta hufca ZHP w Czerwionce-Leszczynach Janusza Jaśka, Betlejemski płomień – symbol braterstwa, jedności i pokoju, odebrali przedstawiciele kierownictwa UGiM na czele z Burmistrzem Wiesławem Janiszewskim.

Światło, które dotarło do Urzędu, na stałe płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, skąd co roku transportowane jest do Wiednia. W stolicy Austrii płomień przekazywany jest mieszkańcom i przedstawicielom organizacji skautowych z różnych krajów europejskich, którzy niosą światło dalej w świat. Akcja została zapoczątkowana 28 lat temu w Austrii, a od 1991 roku, dzięki ZHP, realizowana jest także w Polsce.

W minioną niedzielę w Zakopanem polscy harcerze, w tym reprezentacja z Czerwionki-Leszczyn, odebrali płomień z rąk skautów słowackich. Światło trafia teraz do instytucji państwowych na terenie całego kraju, miejsc kultury i życia społecznego, do szpitali, więzień i rodzinnych domów. „Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju rozpoczynamy na terenie Gminy i Miasta od Urzędu, następnie trafi ono do wybranych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta, szkół i wszystkich kościołów” – wyjaśnił Janusz Jasiek.

Burmistrz podziękował przedstawicielom drużyny z Czerwionki-Leszczyn za wierne trwanie przy ideałach i zaangażowanie w trakcie wędrówki z Betlejemskim Światłem Pokoju. Życzył także spokoju i nadziei na czas świąt i Nowego Roku.

W szczególnym roku wielkich rocznic, przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi w naszym kraju: „Światło, które łączy”.

„Betlejemskie Światło Pokoju zwraca naszą uwagę, że łączy nas służba rozumiana jako wychodzenie, poszukiwanie i towarzyszenie innym. By nasze ręce czynić gotowymi do działania, a serce zdolnym do przebaczenia i miłości. Pragniemy odkrywać, że będąc harcerzami, jesteśmy jednocześnie dziećmi, wnukami, kolegami i przyjaciółmi, sąsiadami i rodakami, i każdy człowiek, mimo różnic, posiada taką samą godność i wartość, wszak jest dla nas bliźnim. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia kościołów, aby zabrać płomień do swojego domu. Szukajmy drogi do porozumienia” – dodają harcerze.

Takie właśnie międzypokoleniowe, pełne ciepła i serdeczności spotkanie odbyło się także w Przedszkolu nr 1 „Promyczek” w Czerwionce-Leszczynach. Dzieci spotkały się przy świątecznym stole z przedstawicielkami grupy Seniorzy z zameczku, działającej przy OPS w Czerwionce-Leszczynach. „Celem spotkania było kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, wspólnego śpiewania kolęd, integrowanie środowiska lokalnego i przedszkolnego” – mówi dyrektor Przedszkola nr 1 Monika Sobieska.

Opłatkowe spotkanie odbyło się także w Świetlicy Dzieci i Młodzieży w Czuchowie, organizatorem wydarzenia był MOK, prowadzący w tym miejscu działalność dla dzieci. Przy pięknie udekorowanym świątecznym stole zasiedli radni, lokalni liderzy, przedsiębiorcy i uczęszczające do placówki dzieci, które dla wszystkich uczestników spotkania przygotowały świąteczne dekoracje.

Przy świątecznym stole spotkali się również mieszkańcy Bełku. Sołtys Jolanta Szejka złożyła wszystkim obecnym życzenia spokojnych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku. Podziękowała wszystkim, którzy w mijającym roku zaangażowali się w organizowanie imprez, uroczystości i inicjatyw podejmowanych w sołectwie. Życzenia zebranym złożyli również Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewki oraz Ksiądz Proboszcz Konrad Opitek. Podczas spotkania wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia, nie zabrakło także wspólnego śpiewania kolęd.

Info: czerwionka-leszczyny.pl