Czerwionka-Leszczyny: 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich z Przegędzy

0
286

Koła Gospodyń Wiejskich to jeden z najważniejszych elementów życia społeczności sołectw. Tak było przed laty, ale i współcześnie gospodynie również odgrywają bardzo ważną rolę w lokalnych społecznościach. To dzięki zrzeszonym w nich członkiniom podtrzymywane są sąsiedzkie więzi, a także lokalna tradycja, kultura, zwyczaje i smaki.

Przybyłych na uroczystość powitała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Przegędzy Maria Mazur. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, Sołtys Przegędzy Gabriel Breguła, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy ks. Kazimierz Cichoń, dyrektor MOK-u Mariola Czajkowska, były sołtys i wieloletni radny Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Henryk Dyrbuś, a także założycielka KGW Przegędza Krystyna Kocjan, byłe członkinie Koła i przedstawiciele OSP.

– „Serdecznie dziękuję wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Przegędzy za działalność na rzecz sołectwa i naszej gminy. Koła Gospodyń Wiejskich są częścią kultury i tradycji regionalnej, w wyjątkowy sposób reprezentują naszą miejscowość. Składamy Wam najlepsze życzenia, życzymy wszelkiej pomyślności i kolejnych pięknych jubileuszy. Niech Wasze grono zasilają nowe członkinie” – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, składając serdeczne gratulacje na ręce Przewodniczącej Koła.

Życzenia gospodyniom złożyli także pozostali przybyli goście.

Koło Gospodyń Wiejskich w Przegędzy zostało założone z inicjatywy mieszkańców sołectwa.

Na przestrzeni lat skład osobowy Koła zmieniał się. Przewodniczącymi Koła były kolejno Krystyna Kocjan, Maria Witoszek, Grażyna Skuta, Anna Kluczniok. Obecnie Przewodniczącą jest Maria Mazur.

Koło Gospodyń Wiejskich w Przegędzy współpracuje ze szkołą, sołtysem i radą sołecką, z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną, organami samorządu terytorialnego oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Reprezentuje Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w różnego rodzaju festynach, turniejach wsi, dożynkach gminnych i powiatowych, uroczystościach kościelnych oraz szkolnych. Corocznie członkinie Koła uczestniczą w jarmarkach: wielkanocnym i bożonarodzeniowym, w których Koła z terenu naszej Gminy z innymi uczestnikami wydarzenia wymieniają się smakami tradycyjnych potraw i pomysłowością dekoracji.

W grudniu 2017 roku Koło reprezentowało Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na jarmarku bożonarodzeniowym w mieście partnerskim – Sokołowie Podlaskim.

Koło rozsławia także tradycje śląskie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców, organizując dla nich pokazy kiszenia kapusty, szkubania pierza, pieczenia pierników, robienia swojskiego makaronu itp. Gospodynie – jak same podkreślają – chętnie biorą udział w takich imprezach, bo daje to im wiele radości i sprawia, że czują się potrzebne lokalnej społeczności.

KGW Przegędza jest także laureatem nagrody Karolinka przyznawanej za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Info: Gmina Czerwionka-Leszczyny