Brązowa szkoła powiatowa

0
816Technikum nr 1 po raz trzeci zostało Brązową Szkołą w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015, który został opublikowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Knurowskie Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego kształci w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik spedytor, technik obsługi turystycznej. W ogólnopolskim rankingu techników, w którym punktowane są wyniki egzaminów maturalnych (przedmioty obowiązkowe i dodatkowe), wyniki egzaminów zawodowych oraz osiągnięcia olimpijskie uczniów, szkoła została wysoko sklasyfikowana już po raz trzeci – poprzednio trafiła na tę prestiżową listę w latach 2013 i 2014.

Znacząca i utrwalona jest pozycja szkoły w rankingu śląskim, w którym uplasowała się na 32. miejscu w województwie i 3. miejscu w regionie.

– Pozycja naszego Technikum w tegorocznym rankingu utwierdza nas w przekonaniu, że szkoła wypracowała sobie silną pozycję na rynku edukacyjnym – komentuje Dorota Gumienny, dyrektor szkoły. – Dobrze wykonujemy swoją pracę, skutecznie przygotowując uczniów do zewnętrznych egzaminów maturalnych i zawodowych. Śledzimy losy naszych absolwentów: wiemy, że dobrze sobie radzą na rynku pracy, wielu z nich studiuje. Tak dobry wynik w ogólnopolskim rankingu techników i wysoka pozycja naszej szkoły w regionie są wspólną zasługą kompetentnych nauczycieli i zmotywowanych uczniów. Wszyscy czujemy mobilizację do dalszej dbałości o poziom szkoły.

Równie dobrze klasyfikowane jest I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, które od trzech lat odnotowuje sukcesywny wzrost swojej pozycji w rankingu wojewódzkim: w ubiegłym roku o 8 pozycji, a w edycji tegorocznej o 9 pozycji w górę.

 

technikum nr 1

info: starostwo.gliwice.pl