„(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” to hasło XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, które przypadło w tym roku w dniach 7-14 maja.

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach włączyła się w ogólnopolską akcję Tygodnia Bibliotek przygotowując szereg imprez czytelniczych, mających na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W tym roku hasło przewodnie Tygodnia Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”, nawiązuje zarówno do obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jak i do wielu symbolicznych i praktycznych odwołań ukazujących znaczenie nieskrępowanego żadnymi nakazami czy zakazami czytelnictwa i nieograniczonego dostępu do dziedzictwa kulturowego.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI PO DOWOLNĄ KSIĄŻKĘ, KTÓRĄ CZYTAĆ MOŻEMY W DOWOLNYM CZASIE I W DOWOLNYM MIEJSCU.

Info: Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach