KnurówNewsy

Bezpieczne ferie uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie


29 stycznia, w ramach realizowanego od września 2014 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie szkolnego programu profilaktycznego „Bezpieczna szkoła”, zorganizowane zostało spotkanie z policjantkami z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

W pierwszej części spotkania wzięli udział najmłodsi uczniowie, którzy wysłuchali prelekcji dotyczącej zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku w różnych miejscach, bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, jak również zasad zachowania wobec osób obcych i w sytuacji samodzielnego pozostawania w domu.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a fala niekończących się pytań nie pozwalała zakończyć spotkania. W drugiej części spotkania wzięli udział gimnazjaliści oraz uczniowie klas przysposabiających do pracy, którzy wysłuchali prelekcji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, zasad zachowania w szkole, domu oraz miejscach publicznych, przypomnieli sobie również zasady bezpiecznego uprawiania różnych spotów zimowych.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów zarówno młodszych jak i starszych, jedni i drudzy zadali gościom wiele pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. C

Całość spotkania została podsumowana w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie, zorganizowanym przez autorki programu – Agnieszkę Buczek i Justynę Mleczko.


ferie zss policja

info:starostwo.gliwice.pl