Od 15.11.2018r.  obowiązuje zmieniony próg finansowy, od jakiego kradzież według prawa staje się przestępstwem. Teraz będzie to stała granica 500 złotych.

Nowelizacja ustawy w tej sprawie została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 17 października. 15 listopada weszła w życie.

Dotychczas granicę tę wyznaczała wartość szkody wynosząca jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę – obecnie jest to 525 zł. Natomiast nowelizacja ustawy ustanowiła stałą granicę na poziomie 500 zł.

Nowa ustawa wprowadza też elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych.