Jubileusz Przedszkola Nr 1 w Leszczynach.

Jedno z najstarszych w Powiecie Rybnickim Przedszkole Nr 1w Leszczynach zaczęło swoją działalność już w 1928 roku. Było one przedszkolem publicznym finansowanym przez państwo. Liczyło wtedy 40 dzieci, w tym 23 chłopców i 17 dziewczynek. Zajmowała się nimi jedna wychowawczyni – Maria Stankiewiczówna. Mieściło się w budynku gminnym wspólnie m.in. z Ochotniczą Strażą Pożarną, a dzieci były dożywiane. 15 października 1935 roku zatrudniona w nim była pochodząca z Warszawy 39-letnia Leokadia Ślepowrońska, która edukację ukończyła w 1928 roku w Cieszynie. Zajęcia prowadzono w języku polskim dla 54 dzieci, w tym 28 chłopców. Wszystkie dzieci były katolikami mimo, że wtedy w Leszczynach zamieszkiwało co najmniej kilka rodzin ewangelickich. Zajęcia trwały 27 godzin tygodniowo, prowadzone były w jednej izbie lekcyjnej o pow. 40 m2 zlokalizowanej w tym samym budynku gminnym co wcześniej. Kolejną znana wychowawczynią była w od 1937 roku p. Horatykówna zajmująca się 57 przedszkolakami, także z okolicznych miejscowości – Rzędówki-Egersfeldu, Kamienia i Przegędzy.

Ciekawym dokumentem jest „Dziennik zajęć z roku szkolnego 1937/38”. Uczęszczało wówczas do Przedszkola prawie 60 dzieci z roczników 1931 i 1932, w tym 2/3 chłopców. Zdecydowana większość to dzieci górników /aż 25/, także 4 dzieci kolejarzy i „robotników” oraz po 3 murarzy, rolników oraz szoferów. Były to głównie dzieci z Leszczyn oraz kolonii Rzędówka, Malenie i Nowy Dwór. Przedszkole podlegało miejscowej Szkole o czym świadczą podpisy jej kierownika w „Dzienniku”, był nim wtedy p. Stanisław Pyzik. Czasami w zastępstwie Przedszkole kontrolował nauczyciel Józef Figuła. W starannie prowadzonym dzienniku brak natomiast nazwiska wychowawczyni – była to prawdopodobnie wspomniana wyżej p. Horatykówna.

Podczas okupacji funkcjonowało przedszkole niemieckie- „Kindergarden”, które prowadziły Elżbieta Zdebel oraz dwie p. Elfrydy, z których jedna później po wyjściu za mąż nosiła nazwisko Miketa. Ciekawostką jest, że zgodnie z systemem niemieckim dzieci rozpoczynały naukę w szkole jako sześciolatki i rocznik 1938 jesienią 1944 roku przeszedł do niemieckiej szkoły podstawowej. Polski system edukacji /siedmiolatki do szkoły/ sprawił, że dzieci na kilka miesięcy po wyzwoleniu wróciły z powrotem do przedszkola, by od września rozpocząć naukę w polskiej już szkole jako siedmiolatki !

15 maja Przedszkole będzie uroczyście obchodziło jubileusz 90-lecia istnienia.

 

 

info: Krzysztof Kluczniok

 

1 KOMENTARZ

  1. Ciekawy artykuł.
    Przedszkole po niemiecku i po śląsku nazywa się Kindergartn.

Comments are closed.