30 sołectw z terenu powiatu gliwickiego otrzyma dofinansowanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018.

Na konkurs, ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego, wpłynęły 412 wnioski opiewające na kwotę blisko sześciu milionów złotych. Pozytywnie oceniono 343 z nich – na sumę 4,8 mln zł. O pomoc finansową w ramach konkursu sołectwa ubiegały się za pośrednictwem gmin. Poszczególne Rady Sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, opracowywały zadania inwestycyjne, a następnie wskazywały je gminie jako istotne dla sołectwa. Rada Sołecka podejmowała uchwałę stwierdzającą potrzebę realizacji przez gminę danego zadania, a następnie gmina zgłaszała wskazane przez sołectwa zadania do udziału w konkursie. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 25 maja 2018 r. przyjął listę rankingową zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej, zaś 25 czerwca radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.

Z terenu powiatu gliwickiego następujące sołectwa otrzymają wsparcie na realizacje zadań: z gminy Pilchowice – Sołectwo Kuźnia Nieborowska na zadanie „Popularyzacja wiedzy o Kuźni Nieborowskiej poprzez wykonanie monumentu z herbem  sołectwa ora opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością”; Sołectwo Leboszowice na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Młynówka w Leboszowicach”; Sołectwo Nieborowice – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego przy Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczonego na sołtysówkę i jego doposażenie”; Sołectwo Pilchowice na dwa zadania – „Zagospodarowanie terenu wokół i  na terenie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach” oraz „Popularyzacja wiedzy o Pilchowicach poprzez opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością”; Sołectwo Stanica – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego  położonego przy ul. Sportowej w Stanicy”; Sołectwo Wilcza – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy”, Sołectwo Żernica – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy”.

Z gminy Toszek są to: Sołectwo Ciochowice – „Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Ciochowice”; Sołectwo Kotulin – „Zakup umundurowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej i członków Orkiestry Dętej w Kotulinie”; Sołectwo Ligota Toszecka – „Stworzenie wielofunkcyjnego i integracyjnego zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Ligocie Toszeckiej”; Sołectwo Paczyna – „Modernizacja boiska sportowego w Paczynie”; Sołectwo Płużniczka – „Budowa placu zabaw w Płużniczce” i Sołectwo Pniów na „Plac zabaw „Figielek” na ulicy Srocza Góra w Pniowie”.

Jeden wniosek złożony przez gminę Rudziniec „ Rozwój obszarów wiejskich Gminy Rudziniec poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych” zawiera 17 zadań, obejmujących sołectwa: Sołectwo Bojszów, Sołectwo Bycina, Sołectwo Chechło, Sołectwo Kleszczów, Sołectwo Łany, Sołectwo Łącza, Sołectwo Ligota Łabędzka, Sołectwo Niekarmia, Sołectwo Niewiesze, Sołectwo Pławniowice, Sołectwo Poniszowice, Sołectwo Rudno, Sołectwo Rudziniec, Sołectwo Rzeczyce, Sołectwo Słupsko, Sołectwo Taciszów i Sołectwo Widów.

Info: starostwo.gliwice.pl