W dniu 4 grudnia przedstawiciele młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oraz dyrekcja szkoły wzięli udział w uroczystej mszy w intencji wszystkich górników kopalni JSW S.A. KWK „BUDRYK” i ich rodzin.

Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach kopalnia jest strategicznym partnerem, a zarazem największym zakładem pracy, na terenie którego przyszli górnicy, elektrycy oraz automatycy odkrywają tajniki przyszłego zawodu wykorzystując w praktyce wiedzę zdobytą podczas zajęć w szkole.

Uczniów szczególnie cieszy informacja dotycząca wznowienia zatrudnienia absolwentów szkoły branży górniczej i elektrycznej, a w przyszłości także branży automatyki.

Pierwszych absolwentów kopalnia zatrudni jeszcze w tym roku, a w I kwartale następnego roku kolejnych – zapowiedział dyrektor kopalni Marian Kurpas.

Kopalnia będzie sukcesywnie realizować swe zobowiązania z lat ubiegłych dotyczące gwarancji zatrudnienia.

Wznowienie zatrudnienia jest konsekwencją podpisanego porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych. Z

e współpracy cieszy się dyrektor szkoły pani Teresa Stasik-Szyszka, która ma nadzieję, że tak bliska i owocna współpraca, która trwa nieprzerwanie od 2005 r. będzie motywacją do nauki dla obecnych uczniów w zawodach górniczych i około górniczych, a jednocześnie zachętą dla gimnazjalistów do podejmowania nauki w tej szkole. Liczy na to również dyrekcja kopalni podkreślając, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie zawodowe pracowników kopalni oraz związek pomiędzy miejscem pracy i miejscem zamieszkania.

Kopalnia idzie z duchem czasu i już teraz kształci przyszłych techników automatyków, których będzie potrzebować w coraz większej ilości w związku z obecnymi inwestycjami na terenie KWK Budryk i udostępnianiem nowych pokładów węgla.

Kopalnia inwestuje w uczniów ZSP Ornontowice, aby uniknąć w przyszłości luki pokoleniowej.

Info: ZSP Ornontowice