Zostały wybrane firmy na realizację zadania:
„Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, 1 Maja-Plebiscytowej, Słonecznej, na okres 36 miesięcy”.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Konsorcjum firm:
– REST Adam Marquardt z Knurowa
– Stolarstwo ogólne, wyrób i sprzedaż trumien, usługi pogrzebowe- grabarstwo Bronisław Botor z Rudy Śląskiej

Cena ofertowa: 756 000 zł
W wyborze wzięto pod uwagę:
– doświadczenie we wprowadzaniu danych w programie GROBONET osoby proponowanej do prowadzenia ksiąg cmentarnych o której mowa w rozdz. V ust.1 pkt 1 lit. c1):powyżej 12 miesięcy
– wykaszanie mogił zaniedbanych: 3 – krotne wykaszanie
– termin realizacji zaleceń pokontrolnych na interwencyjne zgłoszenie Zamawiającego na skutek realizacji umowy : do 1 dnia

Info : http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=25871&idmp=121&r=r