Została wybrana firma na zadanie „Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2”.

Na realizatora wybrano:
A&P Sp.z o.o.z Gliwic za kwotę 1 384 198,92 zł z terminem zakończenia 28 września 2017 r. Okres gwarancji 84 miesiące.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej i termomodernizację sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2, zlokalizowanej w Knurowie przy ul. T.W. Wilsona 22.
Zakres robót obejmuje:
1) przygotowanie terenu pod budowę,
2) instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów,
3) tynkowanie,
4) roboty murowe,
5) wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,
6) wykładanie ścian,
7) roboty malarskie,
8) wznoszenie rusztowań,
9) kładzenie rynien,
10) roboty w zakresie ochrony powierzchni,
11) uszczelnianie dachu,
12) roboty instalacyjne elektryczne,
13) roboty izolacyjne.