Koło TRION, działające przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej, zorganizowało 13 października obchody Święta Niewidomych „Biała Laska”.

Uroczystość odbyła się w Klubie Gama w Knurowie. Wzięli w niej udział członkowie oraz przyjaciele Koła TRION. Towarzyszyli im samorządowcy i przedstawiciele instytucji współpracujących z klubem, m.in. wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, przewodniczący Rady Miasta Knurów – Tomasz Rzepa, Gabriela Rościszewska i Tadeusz Stachura z Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, dyrektor MOPS-u w Knurowie – Małgorzata Cisek-Sopel, prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie – Eugeniusz Jurczyga, a także reprezentanci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Ośrodka Wsparcia knurowskiego MOPS-u, PCK, Zarządu Terenowego Koła Polskiego Związku Niewidomych z Gliwic, Międzypokoleniowego Klubu Spotkań, Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Klubu Abstynentów „Siódemka”, DPS-u w Knurowie oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Żernicy.

Spotkanie obfitowało w podziękowania i gratulacje, okazja była bowiem podwójna – świętowano nie tylko Międzynarodowy Dzień Białej Laski przypadający 15 października, ale także kolejną rocznicę działalności TRIONU. Adam Wala, przewodniczący klubu, podziękował zebranym za udzielane na co dzień wsparcie i bardzo dobrą współpracę. Wysoko ocenił przy tym projekty, realizowane wspólnie z Powiatem Gliwickim oraz Miastem Knurów i PCK. Następnie goście dziękowali członkom klubu za wszystko, co robią na rzecz niewidzących i niedowidzących, składając im też gratulacje z okazji podwójnego święta.

Po części oficjalnej był czas na zabawę. Bardzo pouczające okazały się konkursy, podczas których uczestnicy sami mogli przekonać się, jak wykonuje się codzienne czynności nie mogąc używać oczu. – To było ogromne przeżycie – mówi wicestarosta Ewa Jurczyga. – Z zasłoniętymi oczyma nawet tak proste zadanie, jak na przykład chwycenie czegoś w odpowiedni sposób, staje się bardzo skomplikowane. Te zabawy uzmysłowiły nam, jak trudne jest życie, gdy nie można wykorzystać do nich zmysłu wzroku…

info: starostwo.gliwice.pl