Szkoła zadecyduje jak będą ubrani uczniowie i czy będą mogli korzystać z komórek

Wszystkie szkoły do 30 listopada powinny były uchwalić nowe statuty. Przygotowuje je rada pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły, w której skład wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Nowy statut, zgodnie z przepisami musi m.in. określać prawa i obowiązki uczniów, ale także rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody.
Statut musi też szczegółowo określać obowiązki uczniów, a w tym przestrzeganie reguł właściwego zachowania podczas zajęć, usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności podczas lekcji, przestrzeganie zasad ubierania się, wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
W nowych statutach będą więc zastrzeżenia, m.in. że dziewczynkom nie wolno malować paznokci, a długie włosy muszą być w szkole związane. W niektórych szkołach w regulaminie może się znaleźć zapis, że uczniom nie wolno nosić dredów.
Podobne rozwiązania już wcześniej były w szkolnych regulaminach. Nowością jest to, że statuty powinny określać organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
To obowiązkowe zajęcia w klasach VII i VIII szkół podstawowych.
Od tego roku dyrektor może upoważnić radę rodziców do założenia rachunku bankowego na zbierane przez nią środki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *