Projekt edukacyjny „Kosmetyka i wizaż” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Dzisiaj w ramach współpracy szkoły z TEB Edukacja odbyły się zajęcia praktyczne z zabiegu „Jonoforezy”. TEB to kolejny partner projektu realizowanego od dwóch lat w tej placówce.