Pilchowice: Stacja bazowa niegroźna dla zdrowia mieszkanców

Stacja bazowa telefonii komórkowej w Pilchowicach
W związku z licznymi obawami zgłaszanymi przez mieszkańców naszej Gminy, w szczególności przez Pilchowiczan, dotyczącymi rzekomego negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w Pilchowicach przy ulicy Rynek 29, Wójt Gminy Pilchowice zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie badań kontrolnych w zakresie pomiarów natężenia elektromagnetycznego w środowisku.

Z przeprowadzonych przez WIOŚ badań wynika, że przedmiotowa stacja bazowa telefonii komórkowej nie stanowi zagrożenia ani dla życia i zdrowia ludzi, ani dla środowiska.

info: pilchowice.pl

One thought on “Pilchowice: Stacja bazowa niegroźna dla zdrowia mieszkanców

  • 20 października 2017 at 08:42
    Permalink

    W takim razie wyniki pomiarów (lokalizacja + informacja o zmierzonym promieniowaniu vs norma) zostanie opublikowana na stronach gminy?

Comments are closed.