„Nowa szansa na zatrudnienie”

Jesteś mieszkańcem Knurowa, ukończyłeś 30 rok życia, poszukujesz zatrudnienia?
Projekt „Nowa szansa na zatrudnienie” jest skierowany właśnie dla Ciebie.

Fundacja Rozwoju Lokalnego oraz Gmina Knurów zapraszają do udziału w projekcie „Nowa szansa na zatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Knurów, którzy ukończyli 30 roku życia, należących do jednej z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, kobiet powracających na rynek pracy, niepełnosprawnych.
W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:
– wsparcie doradcy zawodowego,
– szkolenia zawodowe,
– wymagane dla danego kursu badania lekarskie,
– materiały szkoleniowe,
– poczęstunek podczas zajęć grupowych,
– zwrot kosztów dojazdu,
– ubezpieczenie NW w trakcie szkoleń,
– egzaminy zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
– 3-miesięczne staże zawodowe
– stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażach.

Miejsce wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.

Cel główny projektu:
Wyposażenie w niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności 15 osób powyżej 30 roku życia w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia.
Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.03.2018 r.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Knurów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!
Kontakt: osobiście w biurze projektu w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie przy ul. Dworcowej 38 a, pod tel. (32) 235-96-70 lub drogą e-mail biuro@fundacja.knurow.pl

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronie

http://fundacja.knurow.pl/nowa-szansa-na-zatrudnienie/

/as/