Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej na kolonii w Rowach

To już trzeci turnus kolonii zorganizowany w te wakacje przez MOPP w Knurowie.

Tym razem 49 dzieci z knurowskich szkół przebywa nad morzem w Rowach.

Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji rejs statkiem, plażowanie gry i zabawy oraz wiele innych.