Knurów: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów, w latach 2016-2023 planuje się realizację zespołu zintegrowanych ze sobą działań społeczno-inwestycyjnych, skoncentrowanych na obszarze Starego Knurowa, których celem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

 

Cel ten będzie osiągnięty poprzez wdrożenie projektów aktywizujących lokalną społeczność w obszarze kompetencyjno-zawodowym oraz wspierających mieszkańców w dostępie do usług społecznościowych.
Realizacja projektów zakłada także rozwój budownictwa socjalnego, poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych, ograniczenie zjawiska niskiej emisji, poprawę jakości przestrzeni publicznej
i estetyki miejskiej, czy też udostępnienie mieszkańcom zmodernizowanych obiektów rekreacyjno-sportowych.

 

One thought on “Knurów: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023

  • 21 grudnia 2017 at 07:20
    Permalink

    Może zamiast „planowane jest…”zaczniecie w końcu to robić tak jak plac zabaw przy stadionie bo DZIECI czekają i mam nadzieję że pomyślicie o monitoringu bo zakały które to zniszczą się znajdą.

Comments are closed.