Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka zaprasza na Dzień Otwarty .

Można zobaczyć wraz z dzieckiem dnia 1 marca 2018 r. (czwartek

) w godz. 1515-1615.

Dni otwarte dla dzieci przyjętych do przedszkola przewidywane są w czerwcu 2018 r.