KMP Gliwice : Czym zajmuje się twój dzielnicowy?


Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, czym zajmuje się ich policjant. Dlatego przypominamy, że informacje na temat pracy dzielnicowych dostępne są na stronie internetowej gliwickiej policji. Wcześniej również prowadziliśmy przedstawianie ich sylwetek w naszym portalu w cyklu: Poznaj swojego dzielnicowego

Na podstawie paragrafu 38. zarządzenia nr 5 komendanta głównego policji, z 20 czerwca 2016 r., w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, dzielnicowi naszego garnizonu wdrożyli plany działań priorytetowych w poszczególnych rejonach Gliwic i powiatu. Każdy ze stróżów prawa, na podstawie posiadanego rozpoznania, informacji od mieszkańców oraz prowadzonych analiz stanu bezpieczeństwa, dokonał wytypowania rejonu zagrożonego w sposób szczególny. Plany, o których mowa, realizowane są od sierpnia br., a termin ich zakończenia to 31 stycznia 2018. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z priorytetami pracy poszczególnych dzielnicowych.

Wykaz działań priorytetowych dzielnicowych komisariatu policji w Knurowie :

REJON NR 1. st.asp. Wojciech Kazula
Ograniczenie występowania zjawiska spożywania alkoholu, niszczenia mienia oraz grupowania się młodzieży na terenie parku przy ul. Parkowej w Knurowie.

REJON NR 2. mł.asp. Anna Winiarska-Żak
Ograniczenie kradzieży pojazdów na terenie parkingów KWK przy ul. Wieczorka w Knurowie.

REJON NR 3. mł.asp. Krzysztof Hoffman
Ograniczenie wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami typu quad oraz motocyklami w rejonie drogi technicznej autostrady A1 oraz terenów przy ul. Przemysłowej w Knurowie.

REJON NR 4. asp.szt. Piotr Słowiński
Ograniczenie procederu parkowania pojazdów wbrew przepisom ruchu drogowego, zaśmiecania, niszczenia mienia, spożywania alkoholu w miejscu publicznym i gromadzenia się nieletnich przy ul. Koziełka 43 w Knurowie.

REJON NR 5. mł.asp. Robert Piotrowski
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Wilsona 11 w Knurowie.

REJON NR 6. mł.asp. Sławomir Stypułkowski
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Mieszka I 9-11 oraz w rejonie kortów tenisowych w Knurowie.

REJON NR 7. asp.szt. Jacek Wróż
Ograniczenie procederu zakłóceń porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe w rejonie siłowni i placu zabaw przy ul. Batorego 16 w Knurowie.

REJON NR 8. mł.asp. Adam Skorupa
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Kosmonautów 23 (lokal Złoty Kurczak) w Knurowie.

REJON NR 9. mł.asp. Marcin Baraniewicz
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie boisk Orlik przy ul. Ułanów w Knurowie.

REJON NR 10. asp.szt. Ireneusz Nowożycki
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Lotników 22 (sklep Żabka) w Knurowie.

REJON NR 11. st.asp. Piotr Powala
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie łącznika starego cmentarza przy ul. Karola Miarki w Gierałtowicach.

REJON NR 12. mł.asp. Justyn Kostowski
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie kortów tenisowych przy ul. Powstańców Śląskich 73 w Przyszowicach.

REJON NR 13. sierż.szt. Jacek Zapała
Ograniczenie występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placówek handlowych przy ul. Miki 37 w Żernicy.

REJON NR 14. mł.asp. Bartłomiej Ulma
Ograniczenie zjawisk niszczenia mienia, dewastacji oraz występowania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie skweru oraz placówek handlowych przy ul. Strażaków w Pilchowicach.

Więcej wykazów działań znajduje się na stronie:

http://gliwice.slaska.policja.gov.pl/ka9/informacje/twoj-dzielnicowy/214587,Wykaz-dzialan-priorytetowych-dzielnicowych-Komendy-Miejskiej-Policji-w-Gliwicach.html

Info: KMP Gliwice