Jak segregować odpady po 1 lipca 2017 r.?

Jakie śmieci wrzucić do jakiego pojemnika? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz na rysunkach!

Pamiętaj, 1 lipca wchodzi w życie wspólny system segregacji odpadów.

Co będziemy segregować?
🗑️Papier
🗑️Szkło
🗑️Metal i tworzywa sztuczne
🗑️Opady ulegające biodegradacji
🗑️Odpady zmieszane