Została podpisana umowa na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego – I Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 1 Maja w Knurowie”.

Na realizatora wybrano Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „GROTEX” Sp z o.o.z Zabrza. Cena ofertowa : 197 783,96 zł. Okres gwarancji :

Read more