Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” – etap III, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności – wybrano wykonawcę

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Koziełka na

Read more